home regulamin kontakt o firmie faq koszyk
ŚWIAT DZIECKA (6)
DOM i OGRÓD (23)
FITNESS (4)
W serwisie Allegro sprzedajemy pod trzema nickami:

przemo12343

Zapraszamy na nasze aukcje.

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Panel Klienta Wyszukiwarka Koszyk
Logowanie | Rejestracja

Niezalogowany


Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Regulamin sklepu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy nextkom.pl jest własnością firmy
  NEXTKOM S.C. K.KIERES - WITKOWSKA, A. TORBICKI z siedzibą w 04-083 Warszawa ul. Igańska 30/49, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 113-26-18-306, działalność wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki dla Kamilla Kieres - Witkowska, centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) dla Adama Torbickiego prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. 
  Zobowiązujemy się dostarczyć Towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 2. Ceny znajdujące się w sklepie są cenami brutto (zawierają VAT) i podanymi w złotych polskich.

 3. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon, który jest podstawą reklamacji i zwrotów. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy o załączenie takiej informacji w uwagach zamówienia.

  II. ZAMÓWIENIE I REALIZACJA

  1. Zamówienia można składać przez całą dobę, poprzez umieszczenie wybranych produktów w ''koszyku'' oraz wypełnienie formularza zamówienia.
  2. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć:

   - mail'em na adres sklep@nextkom.pl
   - telefonicznie na numer 509 3493414 lub 509 349413
   - faxem na numer 022 4869701
  3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza wraz z danymi kontaktowymi, niezbędnymi do potwierdzenia zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, wzbudzające wyraźne wątpliwości co do ich prawdziwości nie będą realizowane.
  4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie informując Sprzedającego telefonicznie,faksem lub e-mailem - podając numer zamówienia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
  5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje mail''a potwierdzającego złożenie zamówienia, w którym umieszczony jest unikalny numer zamówienia. Osoby zarejestrowane mogą na bieżąco śledzić stan swojego zamówienia na stronie www.nextkom.pl Zakupu można dokonać bez rejestracji, ale warunkiem skorzystania z przywilejów i systemów rabatowych jest złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się w sklepie.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w danej chwili w magazynie sklepu lub u dostawcy. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany. Możliwa jest częściowa realizacja zamówienia tylko po zaakceptowaniu jej przez Kupującego.
  7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wysłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Następuje to w zależności od wybranej formy płatności:
   - w przypadku przelewu (przedpłaty na konto) - po zaksięgowaniu na koncie całej kwoty
   - w przypadku zapłaty przy odbiorze w momencie przekazania zamówienie do realizacji.
  8. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania informacji o Przyjęciu zamówienia do realizacji.
  9. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta jest to czas realizacji plus czas dostawy. Czas dostawy to przeważnie 1 dzień roboczy.

  III. PŁATNOŚCI

  1. Dostępne formy płatności:

   - przedpłata na konto firmy Nextkom s.c.
   mBank: 45 1140 2004 0000 3102 4279 8070
   Inteligo: 50 1020 5558 1111 1767 7900 0009
   (w tytule prosimy o podanie numeru zamówienia przesłanego w mail''u potwierdzającym złożenie zamówienia)

   - płatność przy odbiorze - przesyłka pobraniowa

   Formę płatności określa Klient w końcowej fazie składania zamówienia. Przy zamówieniach o większej wartości sklep może odmówić płatności przy odbiorze.

  IV. DOSTAWA

  1. Wszystkie przesyłki wysyłane są poprzez Pocztę Polską lub kuriera DPD. W trakcie składania zamówienia klient określa formę wysyłki. W momencie odbioru towaru prosimy o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki. Jeśli zachodzi podejrzenie, że jej zawartość mogła ulec uszkodzeniu w transporcie prosimy o udokumentowanie tego faktu z pracownikiem dostarczającym lub wydającym przesyłkę co umożliwi złożenie reklamacji u przewoźnika z tytułu szkodzenia przesyłki w transporcie (art. 76 Prawo Przewozowe).

  V. GWARANCJA
  Możliwe są następujące tryby reklamacji:

  Gwarancja

  1. Jest to tryb reklamacji oferowany przez gwarantów, czyli producentów i dystrybutorów, którzy udzielili zapewnienia co do jakości sprzedanej rzeczy (gwarancji). Tryb ten może polegać na dokonaniu naprawy towaru przez autoryzowany serwis gwaranta, wymianie towaru lub zapewnieniu przez gwaranta innych usług. Sposób kontaktu z serwisem gwaranta określony jest w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej gwaranta. Jest to bardzo szybki tryb reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie uzyskać sprawny towar. Gwarant jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu wadliwego towaru, o ile nie świadczy napraw w Państwa miejscu zamieszkania. Żeby zrealizować uprawnienia z gwarancji, nie jest konieczne zgłaszanie reklamacji niesprawnego towaru za pośrednictwem sprzedawcy. Wszystkie oferowane przez nas towary objęte są gwarancją. Jej długość określona jest w karcie gwarancyjnej. Jeżeli towar nie posiada karty gwarancyjnej to podstawą do reklamacji jest dowód zakupu. W taki przypadku reklamacje realizowane są za pośrednictwem naszego sklepu. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest karta gwarancyjna i/lub dowód zakupu.

  Niezgodność towaru z umową

  1. Reklamacja w tym trybie skierowana jest do Nextkom.pl jako sprzedawcy. Tryb ten jest przeznaczony dla konsumentów, z którymi umowy zostały zawarte przed dniem 25.12.2014 r. (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r. konsument może kierować wobec sprzedawcy roszczenia z tytułu rękojmi za wady). Tryb ten („Niezgodność towaru z umową”) jest regulowany przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli konsument, z powodu niemożliwości lub nadmiernych kosztów, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Konsument traci uprawnienia, o których mowa powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Ponadto sprzedawcy przysługuje prawo zwrócenia się do rzeczoznawcy o zbadanie przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest niezgodny z umową, przez co ten tryb reklamacji może być czasochłonny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy w wypadku reklamowania niezgodności towaru z umową wynosi 14 dni.

  Rękojmia za wady

  1. Reklamacja w tym trybie skierowana jest do Nextkom.pl. jako sprzedawcy. Tryb ten jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych oraz (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.) także dla konsumentów. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to kupujący korzystający z tego trybu może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki. Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, to sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawcy przysługuje prawo zwrócenia się do rzeczoznawcy o zbadanie przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest wadliwy, przez co ten tryb reklamacji może być czasochłonny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady wynosi 14 dni.

  VI. ZWROTY/REKLAMACJE

  1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
   W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym www.nextkom.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@nextkom.pl.

   Przesyłkę należy nadać na adres:

   Nextkom
   Darżkowo 12
   84-351 Nowa Wieś Lęborska

   Opis procedury reklamacyjnej:
   -------------------------------------------
   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@nextkom.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz dowód zakupu.
   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

   Brak odstąpienia od umowy:
   --------------------------------------------------------------
   Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego www.nextkom.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

   1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


  VII. BEZPIECZEŃSTWO

  1. Dane osobowe i teleadresowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień z nim związanych. Każdy Klient ma prawo zarządać wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu www.nextkom.pl

  VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Korzystanie ze sklepu nextkom.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
  2. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i zdjęcia umieszczone na stronie użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich właścicieli jest zabronione.
  3. Sklep może bez podania przyczyny odstąpić od realizacji zamówienia, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie kupującego.
  4. Przy zamówieniach większych wagowo lub gabarytowo Sprzedający ma prawo zwiększyć koszty wysyłki do realnych kosztów wynikających z cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  5. Z przyczyn niezależnych od sklepu czas realizacji może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego Jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów wyznacza się sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Nextkom s.c.
licznik odwiedzin: 351388

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.